top of page
Piktogrammer-i-manua-topl.jpg

Wayfinding

Wayfinding - at finde vej – er måden vi mennesker orienterer os på i det fysiske rum og navigerer fra sted til sted. Wayfinding er således ikke noget nyt, men vigtigheden af en effektiv wayfinding er vokset de senere år og prioriteres mange steder lige så højt som arkitektur og design. Når wayfindingen virker, så skaber det en god brugeroplevelse, som smitter positivt af på jeres brand.

Hvad er god wayfinding?

Vi er af den opfattelse, at de virkemidler, som vi anvender til at skabe en effektiv wayfinding, helst skal være så lidt fremtrædende som muligt, men stadig have en guidende effekt. Virkemidlerne vil i høj grad afhænge af, om bygningen anvendes af mennesker, som har deres vante gang i lokalerne – f.eks. medarbejdere, eller om bygningen er en del af det offentlige rum.  Lokationer, som kræver særlig opmærksomhed i forhold til wayfinding, er steder, hvor brugerne i højere grad er stressede, bekymrede, nervøse eller f.eks. har et synshandicap.

 

Jo mindre man har lagt mærke til wayfindingen, jo bedre i vores optik, for så betyder det, at bevægelses flowet har virket efter hensigten.

A7491-Wayfinding-as-a-Design-Tool-Image-2.jpg

En typisk wayfinding-proces hos Koncept

Vi tager udgangspunkt i brugerne af bygningen: Hvem er de, hvad kendetegner dem, og er der særlige forhold, vi skal være opmærksomme på?

 

Dernæst vurderer vi kompleksiteten af bygningens struktur. Er det et stort byggeri i offentligt rum med en høj grad af kompleksitet, så kræver det oftest en grundig gennemgang af bygningen for at identificere de ideelle brugerrejser og identificere de kritiske navigationspunkter, hvorimod vi ved en mindre kompleksitet hurtigere vil koncentrere os om løsningerne.

 

Med udgangspunkt i brugerne og de definerede brugerrejser vil vi ud fra jeres virksomheds visuelle identitet komme med forslag til, hvad der helt konkret skal til for at skabe en god wayfinding i jeres bygning, og vurderer sammen med jer, om det giver mening at udarbejde en design- eller skiltemanual. 

 

Til sidst laver vi den konkrete positionering, så I ved præcis hvilke løsninger og placeringer, der skal til for at skabe en effektiv wayfinding i jeres bygning.

Computer-mock-up-Sign-Agent.jpg

Lad os være din specialist

Har I ikke haft med wayfinding at gøre før, så kan det måske virke uoverskueligt at skulle igennem ovenstående og vurdere, om I finder de rigtige løsninger. Især hvis I er en mindre virksomhed og ikke har kompetencerne og ressourcerne selv.

 

Via mange års erfaring med wayfinding-projekter, kan vi i Koncept hurtigt vurdere kompleksiteten i en opgave. Det koster ikke noget at få en vurdering. Så har I brug for gode råd og vejledning, så tøv ikke med at kontakte os. Så finder vi sammen ud af jeres behov.

Alt under samme tag – rådgivning, design og praktik

 

Vælger I Koncept, så kan I nøjes med at gå ét sted hen – uanset om det er en mindre opgave eller et stort komplekst projekt.

Vores rådgivere har mange års erfaring med at få et brand til at udfolde sig i fysiske løsninger i en bygning, så jeres medarbejdere og kunder får den oplevelse og de rammer, I ønsker.

Vores designafdeling vil typisk være tidligt med i forløbet for at få en god forståelse af jeres ønsker, så vi hurtigt rammer det helt rigtige visuelle udtryk for jer. De vil også kunne lave jeres design- eller skiltemanual, hvis der er behov for det.

Vores ”moder” – Dansign – står for al produktion og montage, så med os har du altså en One-Stop-Shop. Det betyder, at I ikke skal bruge kræfter på at koordinere mellem flere leverandører, og det betyder også, at de løsninger, vi vil præsentere jer for, kan lade sig gøre i praksis – og indenfor budget!

Løsningerne

Vi tager i anvendelse kan være alt fra standard- til specialløsninger indenfor f.eks. folie, lysskilte, glasdekorationer, pyloner, væggrafik, print, skiltesystemer, akustikløsninger, solafskærmning, beplantning, lys, farver og grafik.
Se inspirationseksempler under Cases.

Mikael-grey.jpg

Har du brug for hjælp til

dit wayfinding projekt? 

Kontakt Mikael // CEO

 

+45 26 53 53 53

mvm@dansign.dk

Iphone-med-Koncept.png

Uanset om vi bevæger os ude eller inde, så er det primært vores synssans, som bringes i spil, når vi skal navigere. Derfor er skiltning en uundværlig del, når det kommer til at skabe en effektiv wayfinding...

bottom of page